Betingelser

Vilkår for reiser med Kort Applaus travel

Disse vilkårene gjelder for alle våre gruppereiser. Ved andre reisetyper vil det være egne vilkår. Alle reisearrangører er underlagt lov om pakkereiser og reisegaranti (Pakkereiseloven), som gir en bred forbrukerbeskyttelse. Les mer om Pakkereiseloven her.

Kort Applaus Travel er medlem av Reisegarantifondet og har stilt den til enhver tid nødvendige garanti, hvilket er en trygghet for deg som reisende.

Alle reisende forventes å ha satt seg grundig inn i reisens avtalegrunnlag. Avtalegrunnlaget kan bestå av følgende elementer: reisens program inkl. praktiske opplysninger og prisinformasjon, reiserute, samt reisevilkår.

Vi forutsetter at våre kunder har gjort seg kjent med alt utlevert materiale.

Påmelding

Påmelding gjøres i all hovedsak via vår nettside. Vi er også behjelpelige med påmelding via e-post eller telefon. Avtalen mellom partene anses som bindende ved innbetalt depositum, og innebærer aksept av turens reisevilkår.

Mange av turene hos Kort Applaus Travel er bestilt av en kunde. Så det er lukkede turer.

Betaling av reisen

Etter bestilling av reisen vil du få tilsendt en bekreftelse på epost. Depositum på kr 5000,- faktureres ut kort tid etter bestilling, med forfall på 10 dager. Reisen er endelig bekreftet når depositum er innbetalt.

Sluttbetaling sendes ut med egen faktura og har forfallsdato 60 dager før avreise.

Bestiller du turen senere enn 60 dager før avreise, vil turen faktureres i sin helhet med umiddelbart forfall.

Avbestilling av reisen

Avbestilling skal skje via epostadressen info@kortapplaus.no
Depositum refunderes ikke ved avbestillinger. Dette må dekkes av personlig reiseforsikring der vi sender bekreftelse på innbetalt beløp.

Ved avbestilling senere enn 60 dager før avreise, blir hele reisens kostnad belastet.

Reiseforsikring og avbestillingsforsikring

Alle reisende bør ha gyldig reiseforsikring, det er samtidig fornuftig å ha Europeisk Helsetrygdekort for reiser i Europa. Det anbefales også å tegne en avbestillingsforsikring, dersom dette ikke er inkludert i selve reiseforsikringen.  Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer.

Europeisk Helsetrygdkort for reiser i Europa kan bestilles på www.helsenorge.no eller på telefon 800 43 573.

Avbestilling ved force majeure

Reisen kan avbestilles dersom det konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre lignende begivenheter på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før reisen starter. Det skal være rimelig grunn til å anta at disse forholdene også vil gjøre seg gjeldende når reisen starter. Slik avbestilling betinger at Utenriksdepartementet advarer mot å reise til det aktuelle reisemålet/-ene i reiserådene deres. Ved avbestilling av årsakene nevnt over tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling.

Pass og visum

Alle som reiser til utlandet, må ha gyldig pass. Mange land krever at passet er gyldig minst seks måneder etter hjemreisedato.

Det er den reisendes ansvar å gjøre seg kjent med innreisebestemmelsene til det enkelte land. Informasjon om hva som gjelder for reisemålet kan du finne på www.regjeringen.no og UDs reiseinformasjon.

Navn i passet må være identisk med navn i bestillingen. Alle reisende er selv ansvarlig for å oppgi korrekt navn i henhold til hva som står i passet ved bestilling.

Reisende som ikke er norske statsborgere, må selv sjekke med det aktuelle land sin ambassade eller konsulatet om det er behov for visum.

Forbehold

Hvis ikke annet er oppgitt, er en gruppetur basert på minimum 20 betalende deltagere. Ved færre påmeldte har Kort Applaus travel anledning til å avlyse reisen, øke prisen eller tilby turen uten reiseleder. Dette skal meddeles den reisende senest 60 dager før avreise.

Merkostnader ved endringer i forbindelse med hotellopphold eller tilslutningstransport som ikke er kjøpt gjennom Kort Applaus Travel, vil ikke dekkes av Kort Applaus Travel.

Hotell og leiligheter

Vi benytter offisiell hotellklassifisering i de respektive land. Rom og leiligheter kan ha forskjellig beliggenhet, størrelse og standard i ett og samme hotell eller anlegg. Utsikt, solforhold og eventuelle forstyrrelser kan variere. Normal variasjon i beliggenhet, størrelse og standard er ikke grunnlag for prisavslag.

Dersom noe uforutsett skjer og vi må bytte hotell, er vi pliktig til å tilby et annet hotell av tilsvarende standard.

Helse og førlighet

På Kort Applaus Travels sine reiser må man være selvhjulpen. Man bør kunne håndtere sin egen bagasje, klare å gå i trapper, og være gangbar. På våre destinasjoner er det ofte kupert terreng, høye fortauskanter og brosteinsbelagte veier og trapper.

Spesielle behov på flyreisen, og underveis på turen, må opplyses om ved påmelding. Det er viktig å opplyse om eventuelle allergier, og/eller andre behov i påmeldingsskjemaet.

Reklamasjon

Reklamasjon over mangler ved reisen skal rettes til Kort Applaus Travel, eller reiseleder/vert, med en gang den konstateres slik at Kort Applaus Travel har mulighet til å avhjelpe mangelen på stedet. Hvis et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen fremsettes skriftlig til Kort Applaus Travel, ved og sende den til info@kortapplaus.no senest 14 dager etter hjemkomst. Alle henvendelser vil bli behandlet innen fire uker. Ved uenighet om mangler kan kunden bringe saken for Reklamasjonsnemnda for pakkereiser.

Kort Applaus Travel betrakter ikke kommentarer som er innsendt via evalueringsskjemaet vårt som reklamasjoner som krever saksbehandling.

Insekter og dyr

Insekter (maur, kakerlakker, skjeggkre med mer) kan forekomme uavhengig av hotellstandard, uten at disse forholdene gir grunnlag for prisavslag.

Generelle vilkår

Kort Applaus Travel opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, agent og hoteller på den andre siden. På det grunnlaget kan ikke Kort Applaus Travel holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved uforutsette hendinger, eller force majeure kan det bli aktuelt å foreta programendringer som f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, og lignende

Bruk av ekstern transport

I tilfeller Kort Applaus Travel bruker tjenestene til transportselskaper (fly, buss, ferge, tog med mere) gjelder vilkårene til hver enkelt befordrer, og Kort Applaus Travel påtar seg ikke noe erstatningsansvar ved eventuelle uhell eller skader som måtte oppstå.

Dette gjelder også problemer og ulemper som kan oppstå på grunn av forsinkelser ved ankomst til reisens startpunkt eller ved hjemreise og transport av bagasje.