Gradering av turer

For at du lettere skal vite om en tur passer for deg har vi gjort en gradering av turene våre. Utgangspunktet for alle turer er at man er selvhjulpen i forflytning. Våre turer er for «vanlige folk», når vi har valgt å gradere turene er det for å si noe om hva som venter de reisende av vandring. Vi går fra 5-15 kilometer på de dagene det er vandring. I en gruppe er naturlig nok en variasjon i hvor god formen er. For at alle skal være ha det fint på tur deler vi gjerne inn i to grupper, så man kan gå i det tempo man er komfortabel med. Vi er opptatt av at folk skal kose seg på tur, så her er det først og fremst hyggelige turer.

*
Dette er turer som alle kan være med på. Det er et forholdsvis flatt landskap, men det vil være enkelte stigninger og nedstigninger på turen. Det holder fint med det vanlige turtøyet og de vanlige turskoene. Vannflaske og solkrem er lurt og ha med. Vi går fra to til ti kilometer de dagene vi har er ute og går. Noen ganger har vi lunsj i sekken, andre ganger spiser vi lunsj på restaurant.

**
PÅ disse turene gjelder det samme som på punktet ovenfor. Forskjellen er at det blir litt lenger dagsturer til fots, og det kan være mer stigning. Også her vil vi dele inn i to grupper når vi er ute og går

***
I denne kategorien vil det bli lengre stigninger og flere høydemeter. Dagsetappene vil nødvendigvis ikke bli noe lenger, men høyden og høydemeter kan gjøre at vi er ute lenger.  I denne kategorien vil vi ofte være på steder med mye fjell.